Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

5 Kumpulan Akaun dalam Asas Perakaunan yang Usahawan Mesti Tahu- No 5 Awas!

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
5 kumpulan akaun dalam asas perakaunan

Perakaunan menyediakan cara yang sistematik untuk merekod, menganalisis, dan mentafsir data kewangan yang membolehkan usahawan membuat keputusan termaklum mengenai operasi perniagaan mereka. Satu aspek asas perakaunan utama ialah klasifikasi transaksi kewangan ke dalam kumpulan akaun (atau disebut juga sebagai kelas akaun) yang berbeza, yang membantu usahawan untuk lebih memahami kesihatan dan prestasi kewangan perniagaan mereka. Setiap kumpulan mewakili jenis aktiviti kewangan yang berbeza dalam perniagaan. 

Dalam catatan ini, kami akan menerangkan lima kumpulan akaun yang harus diketahui oleh usahawan, dan bagaimana ia dapat digunakan untuk mengesan dan menguruskan kewangan perniagaan mereka dengan berkesan. Sama ada anda seorang usahawan baru atau pemilik perniagaan yang berpengalaman, memahami kumpulan akaun ini dapat memberikan gambaran berharga mengenai kedudukan kewangan perniagaan anda, dan membantu anda membuat keputusan termaklum untuk berkembang dan berjaya. (Lihat maksud keputusan termaklum di SINI).

5 Kumpulan Akaun

Aset

Ini adalah sumber atau harta benda yang dimiliki oleh perniagaan dan boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Sebagai contoh, jika anda memiliki kedai runcit, inventori produk anda akan dianggap sebagai aset kerana anda boleh menjualnya kepada pelanggan dan menjana keuntungan.

Contoh senarai aset dalam perniagaan:

 • Tunai di bank atau di tangan
 • Akaun Belum Terima ( Jumlah  pihak yang berhutang dengan perniagaan)
 • Inventori (produk, stok atau bahan mentah yang disimpan untuk jualan atau pembuatan produk dalam perniagaan)
 • Peralatan dan mesin (komputer, kereta atau peralatan pembuatan)
 • Hartanah
 • Pelaburan 
Liabiliti

Ini adalah hutang perniagaan kepada pihak lain dan kewajipan membayar balik apa-apa yang tertunggak pada masa akan datang. Sebagai contoh, jika anda mengambil pinjaman untuk membeli inventori untuk kedai runcit anda, jumlah pinjaman akan dianggap sebagai liabiliti kerana anda perlu membayarnya kembali kepada pemberi pinjaman. Ataupun anda membeli inventori secara hutang dengan pembekal, maka baki hutang adalah liabiliti.

Contoh senarai liabiliti dalam perniagaan

 • Akaun Belum bayar (Jumlah hutang yang belum dibayar)
 • Pinjaman Bank
 • Cukai Tertunggak
 • Bil-bil Tertunggak

Ekuiti

Ini mewakili nilai perniagaan selepas menolak liabiliti. Dalam erti kata lain, ia adalah nilai perniagaan yang dimiliki oleh pemiliknya. Sebagai contoh, jika anda melabur RM20,000 wang anda sendiri ke kedai runcit anda, RM20,000 itu akan dianggap ekuiti kerana ia adalah wang anda yang telah anda laburkan dalam perniagaan.

Contoh senarai ekuiti dalam perniagaan.

 • Duit modal pemilik
 • Keuntungan terkumpul
 • Modal Saham pemegang saham syarikat

Di bawah ekuti juga ada satu lagi terma iaitu Ambilan. Ambilan ialah apabila pemilik perniagaan milikan tunggal  mengambil semula modal atau untungnya daripada perniagaan. Di sini usahawan perlu berhati-hati untuk tidak mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Jika tidak ia akan menggangu perjalanan kewangan perniagaan.

Pendapatan

Ini adalah jumlah hasil yang diperoleh oleh perniagaan daripada menjual produk atau perkhidmatannya. Sebagai contoh, jika kedai runcit anda menjual produk bernilai RM10,000 dalam sebulan, RM10,000 itu akan dianggap sebagai pendapatan.

Contoh senarai pendapatan dalam perniagaan.

 • Hasil Jualan (Jumlah yang dijana daripada jualan produk atau perkhidmatan)
 • Hasil Sewa (perniagaan menyewakan peralatan atau hartanah)
 • Hasil Faedah (perniagaan mendapat hasil daripada pelaburan)
Perbelanjaan

Ini adalah kos yang ditanggung oleh perniagaan untuk beroperasi dan menjana pendapatan. Sebagai contoh, jika anda membayar sewa RM2,000 sebulan untuk kedai runcit anda,  RM2,000 itu akan dianggap sebagai perbelanjaan.

Contoh senarai perbelanjaan dalam perniagaan.

 • Kos barang Dijual (Kos pembuatan atau pembelian stok atau bahan mentah)
 • Sewa
 • Gaji dan upah
 • Pemasaram dan iklan
 • Utiliti
 • Yuran-yuran professional
 • dll

Ringkasnya, lima kumpulan akaun dalam perakaunan digunakan untuk membantu usahawan mengatur dan memahami maklumat kewangan mereka. Dengan menjejaki aset, liabiliti, ekuiti, pendapatan, dan perbelanjaan, usahawan boleh membuat keputusan termaklum mengenai perniagaan mereka dan merancang masa depan. Sebagai contoh, dengan memahami perbelanjaan mereka, usahawan boleh mencari cara untuk mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. Begitu juga dengan mengesan pendapatan mereka, usahawan boleh mengenal pasti bidang yang mereka lakukan dengan baik dan mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka.

Kongsikan artikel ini

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter

Teruskan membaca