Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Menguruskan kos dengan mengenali jenis dan sifat kos-kos.

Markup vs Margin-Kekeliruan yang mengundang risiko dalam pengurusan kewangan perniagaan

Kos merujuk kepada perbelanjaan yang dilakukan dalam menghasilkan produk atau menyediakan perkhidmatan. Memahami kos adalah penting untuk usahawan kerana ia membantu mereka membuat keputusan  mengenai harga, belanjawan, dan keuntungan. Sekarang, mari kita bincangkan perbezaan antara kos dan perbelanjaan. Walaupun kedua-dua istilah itu sering digunakan secara bergantian, ia sebenarnya mempunyai makna yang berbeza.  Kos merujuk secara …

Kos & Perbelanjaan Read More »