Perakaunan menyediakan cara yang sistematik untuk merekod, menganalisis, dan mentafsir data kewangan yang membolehkan usahawan membuat keputusan termaklum mengenai operasi perniagaan mereka. Satu aspek perakaunan utama ialah klasifikasi transaksi kewangan ke dalam kumpulan akaun (atau disebut juga sebagai kelas akaun) yang berbeza, yang membantu usahawan untuk lebih memahami kesihatan dan prestasi kewangan perniagaan mereka. Setiap …

5 Kumpulan Akaun dalam Asas Perakaunan yang Usahawan Mesti Tahu- No 5 Awas! Read More »