Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Menguruskan kos dengan mengenali jenis dan sifat kos-kos.

Markup vs Margin-Kekeliruan yang mengundang risiko dalam pengurusan kewangan perniagaan

Sebagai pemilik perniagaan kecil, anda sentiasa mencari cara untuk meningkatkan keuntungan perniagaan anda. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan data kewangan untuk membuat keputusan pintar. Di sinilah bergunanya Perakaunan Pengurusan dalam pengurusan kewangan bagi usahawan.Perakaunan pengurusan adalah bidang perakaunan khusus yang melampaui pelaporan kewangan tradisional (Lihat: 7 Perbezaan Antara Perakaunan & Kewangan)  …

5 cara bagaimana Perakaunan Pengurusan meningkatkan untung bisnes anda Read More »