Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Aset Semasa

Sesuatu aset itu dikelaskan sebagai Aset Semasa apabila;

 • Aset itu akan direalisasikan, atau dijual dalam keadaan operasi normal perniagaan;
 • Aset itu dipegang bagi tujuan perdagangan;
 • Aset itu akan direalisasikan dalam masa 12 bulan selepas tarikh akhir tempoh laporan;
 • Aset itu ialah tunai atau bersamaan dengan tunai.

Aset-aset selain daripada yang di atas termasuk dalam kelas Aset Tetap

Contoh Aset Semasa

 • Inventori
 • Deposit
 • Akaun Belum diterima
 • Penghutang
 • Penghutang-penghutang lain
 • Bayaran Pendahuluan
 • Tunai