Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Inventori

i. dipegang untuk dijual dalam transaksi biasa perniagaan;
-Barang Siap (Finished Goods)
ii. dalam proses pengeluaran untuk jualan; atau
-Kerja dalam proses (Work in Progress)
iii. dalam bentuk material atau pembekalan yang akan digunakan dalam proses pengeluaran atau pemberian perkhidmatan.
-Bahan mentah (Raw Material)