Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Liabiliti

  • tanggungan perniagaan, sama ada untuk membayar atau menyediakan barangan atau perkhidmatan pada tarikh yang akan datang.
  • Tuntutan pemberi hutang terhadap harta perniagaan selagi belum langsai
  • Hutang selagi belum selesai. Urusan yang patut bayar sekarang tetapi belum bayar.