Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Senarai Kalkulator

Kaedah menentukan kos per unit produk dengan mengambil kira kos langsung dalam pengeluaran dan pembuatan produk.

Kaedah menentukan kos per unit produk dengan mengambil kira kos langsung dalam pembelian/pemerolehan produk.

Anda telah mengetahui kos produk dan ingin menentukan harga jualan dengan peratusan mark up.

Anda telah mengetahui kos produk dan ingin menentukan harga jualan dengan peratusan margin.

Anda telah mengetahui kos produk dan menetapkan harga jualan. Kira markup dan margin di sini.

Anda sudah mengetahui kos (RM) dan telah tentukan untung produk (RM) yang diinginkan. Berapakah peratus Markup anda dan berapa Margin anda?

Anda telah menetapkan harga & margin yang diinginkan, berapakah kos produk yang patut dikekalkan

Ketahui Titik Pulang Modal dalam unit dan amaun (RM) berdasarkan Harga Jual, Kos dan Margin yang telah ditentukan. Di sini anda akan isikan perbelanjaan tetap perniagaan dan mengganggarkan untung perniagaan berdasarkan jumlah unit yang terjual. 

NOTA: Terdapat beberapa kaedah dalam penentuan kos produk/perkhidmatan. Kalkulator di laman web ini menggunakan satu pendekatan sahaja, 

1. Penentuan Kos Produk -Pengeluaran/Pembuatan

2. Penentuan Kos Produk-Retail

3. Kos, Markup dan Harga Jual

Anda sudah mengetahui kos (RM) dan telah tentukan peratusan Markup. Berapakah Harga Jual yang patut ditentukan?

4. Kos, Margin dan Harga Jual

Anda sudah mengetahui kos (RM) dan telah tentukan peratusan margin. Berapakah Harga Jual yang patut ditentukan? 

5. Kira Margin dan Markup

Anda telah mengetahui kos dan menetapkan harga jualan. Kira margin dan markup di sini

6. Untung, Margin dan Markup

Anda sudah mengetahui kos (RM) dan telah tentukan untung produk (RM) yang diinginkan. Berapakah peratus Markup anda dan berapa Margin anda? 

7. Harga Jual, Margin dan Kos

Anda telah menetapkan harga & margin yang diinginkan, berapakah kos produk yang patut dikekalkan

8. Titik Pulang Modal (Break Even Point)