Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Kos & Perbelanjaan

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
Kos dan Perbelanjaan dalam perniagaan

Kos merujuk kepada perbelanjaan yang dilakukan dalam menghasilkan produk atau menyediakan perkhidmatan. Memahami kos adalah penting untuk usahawan kerana ia membantu mereka membuat keputusan  mengenai harga, belanjawan, dan keuntungan.

Sekarang, mari kita bincangkan perbezaan antara kos dan perbelanjaan. Walaupun kedua-dua istilah itu sering digunakan secara bergantian, ia sebenarnya mempunyai makna yang berbeza. 

Kos merujuk secara khusus kepada perbelanjaan yang dilakukan dalam pengeluaran barangan atau perkhidmatan. Sebaliknya, perbelanjaan merujuk kepada semua kos yang berkaitan dengan menjalankan perniagaan, seperti sewa, gaji, utiliti, pemasaran, dan sebagainya.

Sebagai contoh, katakan anda menjalankan kedai kek. Kos penghasilan kek  termasuklah kos bahan-bahan, tenaga kerja dan sumber lain yang digunakan dalam pembuatan kek tersebut. Perbelanjaan menjalankan kedai kek anda termasuk sewa, utiliti, gaji pekerja anda, dan kos lain yang berkaitan dengan operasi perniagaan anda.

Dengan memahami perbezaan antara kos dan perbelanjaan, anda dapat mengesan kesihatan kewangan perniagaan anda dengan lebih baik dan membuat keputusan tentang cara memperuntukkan sumber. Oleh itu, penting untuk usahawan memahami kos dengan baik.

Kongsikan artikel ini

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter

Teruskan membaca