Mengukuhkan Usahawan Kecil Melalui Pengurusan Kewangan

Rancang Untung, Kira Kos & Titik Pulang Modal